Ga naar inhoud

Advies aan het bestuur van NKC nav drama met de upgrade van de Campercontact app


Re_Ne

Recommended Posts

1) betracht de huidige situatie als een serieuze crisis. Iemand binnen het bestuur van NKC die dit ontkent is niet geschikt als bestuurder. 


2) ga met de billen bloot naar jullie (trouwe) leden. Geen mooie praatjes, beloftes of vage toezeggingen en zeker niet bagatelliseren (beledigend) gewoon openheid van zaken. De betreffende tekst in de email van vrijdag is veel te zwak en getuigt niet van blijk van een juiste inschatting van de situatie. Na zoveel kritiek kan niemand nog spreken van een verbeterde app, doe dat dan ook niet. De gebruiker bepaalt wat goed of slecht is, niet de maker. Biedt excuses aan en zeg onmiddellijke actie toe. En laadt dit blijken. Meer openhartige berichten en achtergrond informatie. Wat is nou precies gebeurd?

 

3) indien technisch mogelijk plaats de oude app terug en indien nodig blokkeer deze voor upload van reviews en foto’s (vermijdt verdere groei van de database) Kun je de oude app niet weer live zetten dan zijn beslist overmoedige ICTers ingehuurd. Indien ja,  geef dan de inschattingsfout toe aan je leden. 

4) Selecteer circa 10 gebruikers obv hun profiel in de oude app en ontwikkel de nieuwe app met hun samen. Dit is een betaalde app en moet daarom perfect zijn. De oude app was in de ogen van veel leden perfect. Kijk eens naar het leeftijdsprofiel van de gebruikers. Halfbakken software live zetten kun je als bv Google of Facebook maar niet aan betalende klanten! 

5) Focus op functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en minder op de opmaak. Jullie klanten verwachten minimaal dezelfde functies in de nieuwe als in de oude app.  Eerst nadat deze gerealiseerd zijn begin je met doorontwikkelen. 

 

Dit forum, de reviews in de app stores bij Apple en Google en beslist ook de feedback vanuit de app staan vol met hoog emotionele reacties. Men is verrast, teleurgesteld, voelt zich overgeleverd en is daarom erg boos. De gebruikers begrijpen niet waarom hun dit is aangedaan. Velen zijn op dit moment onderweg met hun camper en gebruiken actief de app. Deze situatie dwingt hun naar alternatief apps uit te kijken. Daarbij leest de concurrent met interesse mee.

 

Ik wens jullie succes en hoop dat het verlies aan leden beperkt blijft.

  • Like 1
  • Thanks 1
Link naar reactie
Share on other sites

Ook mee eens.

Zou er nog wel wat aan willen toevoegen. Het toch al fragiele vertrouwen in de NKC heeft een forse knauw gekregen. Zorg voor een stevig traject dat op allerlei fronten het vertrouwen van de achterban (=leden!) doet groeien. En bovendien: wie neemt voor deze crisis de verantwoordelijkheid?

Link naar reactie
Share on other sites

ik ben het eens met de TS. Heb in de tijd dat ik van deze club lid ben, al 3 of 4 keer de interface zien veranderen. En zo ook de site. Het waarom is me totaal duister. Waarom moet de inter aktie met de gebruiker zo anders gemaakt worden? Het kost ONS tijd om uit te zoeken waar nu wat zit. En dat wil ik helemaal niet! Ik wil een plek vinden.

Mij is het wel duidelijk dat de maker zijn/haar eigen produkt NIET zelf gebruikt. Dat maakt een wereld van verschil.

  • Like 1
Link naar reactie
Share on other sites

Ook ik ben het volledig eens met het bovenstaande en had er niets aan toe te voegen totdat ik de NKC Nieuwsbrief van 21 sept zag waar melding gemaakt wordt van de vernieuwde app en waar o.a. gesproken wordt over “Positieve” reacties.
Waar ze dat vandaan halen is mij een raadsel want zoals hierboven al gezegd is er in Google Play geen enkele positieve reactie te vinden sinds de update naar de nieuwe app. De oude apps hadden nog een ruim voldoende score maar met de nieuwe app is de NKC er in geslaagd om die overall score terug te brengen tot 1,5 *. Het scherm is bijna niet breed genoeg om de 1 * balk weer te geven!
Het is weer het oude verhaal van de NKC: slecht nieuws verdoezelen met wollige buzz taal.
Het probleem met de nieuwe app ligt niet zozeer bij de jongens en meisjes die de app hebben gemaakt. Het probleem ligt volledig bij diegene in het NKC bestuur die verantwoordelijk is voor het Campercontact beleid en aansturing, want daaraan heeft het volledig ontbroken. In het bedrijfsleven zou deze persoon op staande voet ontslagen worden. Dergelijke bestuurders omringen zich ook alleen met “Ja” knikkers, want “Nee” willen ze niet horen.
Het NKC bestuur realiseert zich blijkbaar ook onvoldoende dat ze betaald worden uit de contributie die wij als NKC leden opbrengen. Zij zijn er voor ons en niet voor hun baantje.
Volgens mij moeten wij ze dat eens goed duidelijk maken door massaal met onze campers uit alle delen van het land op te trekken naar Soesterberg!

PS: ik heb bovenstaande als ingezonden brief naar de redactie van de “Kampeerauto gestuurd”. Ben benieuwd of het door de censuur komt.

  • Like 1
Link naar reactie
Share on other sites

Ik vrees dat ik wel kan voorspellen wat er met je ingezonden brief gebeurt! Die gaat door de digitale papierversnipperaar! De NKC is een ivoren toren. Daaruit komen en luisteren naar het gepeupel gaat niet gebeuren. Dat bestuur van de NKC (bestaande uit één persoon, de heer Stolwerk) blijft zitten waar het zit. Het gepeupel blijft hem gewoon betalen!

Link naar reactie
Share on other sites

Ik ben het helemaal eens met de kritiek op de nieuwe Campercontact 

App:  wát een teleurstelling en een

dramatische achteruitgang in vergelijk

met de vorige versie, waarin je in één 

oogopslag alle relevante informatie kon zien !

Het zou de NKC sieren als zij zo flink zijn om deze miskleun ruiterlijk toe te geven en om hun leden onverwijld weer toegang te geven tot de voortreffelijke vorige versie van Campercontact !

Niek Vroon

Link naar reactie
Share on other sites

Tja mensen, ik heb al eens eerder gewaarschuwd dat de NKC van zijn oorspronkelijke doel afdwaalt. Het wordt te commercieel ( overbodige liflafjes worden aangeboden) en wordt geleid door zgn. professionals , wil een verdienmodel zijn, maar het is opgezet door liefhebbers/vrijwilligers zonder winstbejag.

En ja, al weer eens een vernieuwing die niet in goede aarde valt.  Mij lijkt dat de verantwoordelijken hun conclusie moeten trekken. Heb me nooit zo verdiept in het bestuursmodel, maar wie stelt de bestuurder aan? en wie kan hem dus ter verantwoording roepen en eventueel afscheid nemen van hem?

Groet Jelle

Link naar reactie
Share on other sites

Verdienmodel vereniging NKC:

kijk eens hier;

https://www.campercontact.com/nl

 

Als ik een lokatie opzoek dan wordt de lijst van resultaten onderbroken door advertenties. Onze contributies zijn blijkbaar niet meer voldoende om de organisatie staande te gouden.

Leden wordt wel terloops de mogelijkheid om in te loggen op de website ontnomen. Je kon op de oude website altijd snel een reis (reeks camperplaatsen) uitzetten waarna ze onderweg op het kleine scherm van de telefoon makkelijk terug te vinden zijn.

Link naar reactie
Share on other sites

Ik zou het onderwerp wijzigingen app graag agenderen voor de algemene vergadering. Dit lijkt me een onderwerp waar we als leden in het hoogste orgaan moeten discussiëren. Alle ander podia hebben geen zin! De vraag is alleen hoe krijg je dit in een Algemen vergadering op de agenda? 

Link naar reactie
Share on other sites

Er is toch een ledenraad?

 

van NKC site:

Agenda voor 2020

Zaterdag 13 juni 2020
Zaterdag 7 november 2020
Zaterdag 12 december 2020


Leden kunnen een vergadering van de ledenraad bijwonen. Aanmelden kan middels het sturen van een e-mail met daarin naam en lidnummer naar office@nkc.nl.
 

Gewoon massaal aanmelden en per email het thema aanmelden als agendapunt.

 

aangepast door Re_Ne
Toevoeging mbt ledenraad
Link naar reactie
Share on other sites

Ledenvergaderingen bestaan niet meer. Er is nu een ledenraad. Daardoor is er van de verenigingsdemocratie niet veel meer over.

 

Nu gebied de eerlijkheid te zeggen dat daar bij een vereniging met de omvang van de NKC toch al weinig sprake van is. Wanneer er slechts een luttele 1% van de leden naar een ledenvergadering zou komen (vele honderden leden dus!) heeft dat al niet zo heel veel meer met democratie te maken. Je zou mogen willen dat de betrokkenheid van de leden vele malen groter zou zijn, maar waak je voor de dag dat dat gebeurd! Wanneer de helft op zou komen dagen (dan begint het behoorlijk democratisch te worden) heb je de Ajax arena al nodig, laat staan dat die leden ook nog eens het woord zouden willen voeren. Dat wordt dan een lange ledenvergadering!
 

Maar zoals het nu gaat, waarbij de leden slechts vertegenwoordigers in de ledenraad kunnen kiezen (er is vrijwel geen hond die de te kiezen kandidaten kent, en wat gekozen leden in de raad doen weet ook geen enkel lid) is het evenmin.
 

Re-Ne, waar heb jij gevonden dat leden de ledenraad kunnen bijwonen, én agendapunten kunnen opvoeren?

Link naar reactie
Share on other sites

Zie website NKC: https://www.nkc.nl/over-de-nkc/organisatie/ledenraad/

Daarbij stellen de kandidaatleden van de ledenraad zich op de website voor met foto, naam, hun aandachtspunten en visie op NKC.

Dit ziet er gedegen.


Willen we meer doen dan op dit forum alleen ons commentaar op de Campercontact app leveren dan is inschrijven voor de eerste ledenraad vergadering de volgende stap.

Het bestuur heeft een evaluatie van de nieuwe app toegezegd voor eind 2020 (zie jaarverslagen)

Link naar reactie
Share on other sites

Voortgang in de app,

Je kunt nu een route naar een locaties kiezen mbv volgende apps: Apple maps, Waze, Google maps en TomTom GO navigation.

Bij testen naar 3 verschillende camperplaatsen blijken de laatste 2 niet te werken. Ze kunnen de locatie niet vinden.

Vreemd genoeg Apple maps wel.

Ik gebruik Waze niet.

Link naar reactie
Share on other sites

Geen enkel probleem met Tom Tom Go, naar een tiental camperplaatsen gezocht in oa Duitsland, Zweden, Noorwegen en Spanje en geen probleem onder vonden. Het enigste is dat ik nergens kan vinden dat ik kan kiezen uit meerdere navigatie systemen. Ik heb dus Tom Tom Go en Google maps op de telefoon staan maar kan nergens kiezen.

Link naar reactie
Share on other sites

Ook ik werd tijdens de vakantie overvallen door een uit zichzelf geüpdatet app op de iPad. Het heeft me uren gekost om enigszins wegwijs te worden. Achteraf moet ik vaststellen, dat ik vruchteloos heb gezocht naar niet meer bestaande functies.

Tijdens mijn trip (Bretagne en Normandië) was ik regelmatig in gebieden met slechte telefoonontvangst. Dan werkt de Kaarten app van Apple niet en kan ik dus niet navigeren. Voorheen schakelde in rechtstreeks over van de app naar Sygic, die volledig offline werkt.

Voorheen kon ik thuis de hele database downloaden zodat ik onderweg altijd toegang had tot alle informatie en foto's. Dat bleek niet meer mogelijk en dat maakt zoeken naar een geschikte camperplaats een stuk moeilijker.

Een heel groot en principieel bezwaar van die verplichte (kostbare) internetverbinding vind ik, dat ik Apple en de NKC nu via de app permanent op de hoogte moet stellen van mijn locatie. Van enigszins anoniem rondreizen is geen sprake meer. Nergens blijkt wie mag beschikken over deze persoonlijke gegevens. De NKC heeft die functionaliteit dus hetzij voor grof geld verkocht, hetzij (en dat is misschien nog erger) wordt deze voortaan gratis aan Apple verstrekt. Bovendien: mag de NKC via een app deze gegevens wel registreren?

 

Over de reeks van overige functionele stommiteiten (als ik een camperplaats aanklik kan ik niet scrollen. De informatie springt steeds naar de eerste regel en het fotootje enz. enz.) wil ik het hier niet meer hebben. Wel stel ik vast dat de NKC nu willens en wetens op grond van onjuiste en onvolledige gegevens reclame maakt voor een waardeloze app.

Link naar reactie
Share on other sites

Ik krijg stellig de indruk dat ze als gekken bezig zijn dit forum, de feedback vanuit de app en de reviews in de Apple en Google stores af te struinen voor de door gebruikers gemelde tekortkomingen in de app.
Waarom deze gigantische omweg? Had eerst even een goed overzicht van alle functionaliteiten in de oude app  gemaakt.  Daarna de gebruikers van de oude app om hun wensen gevraagd. Zo had er een compleet pakket van eisen en wensen voor een nieuwe app op tafel gelegen.

 

Onderstaande vergelijking (zie plaatje) tussen de oude en de nieuwe app is een farce! De enige verschillen zouden het geheugen beslag, wel of niet automatisch updaten (alsof even op het knopje drukken en wachten nou het probleem was) en de wijze van waarderen (oude schaal 1-10, nieuwe schaal 1-5) zijn. Voor de rest is alles gelijk.

 

Maar waarom wordt er dan zoveel geklaagd? Blijkbaar zijn veel functies verdwenen die nu onder het mom van ontwikkeling weer worden toegevoegd.

Citaat website: “De eerste maanden na lancering van ons nieuwe platform staan in het teken van het verbeteren en toevoegen van nieuwe functionaliteiten om het gebruiksgemak te blijven verbeteren”

Welke nieuwe functionaliteiten? De oude zijn nog niet terug!
Welk gebruiksgemak, de oude app startte 10 x sneller op dan de nieuwe.

 

Ik wacht nog steeds op een inhoudelijke reactie van het bestuur van de NKC. Gebruik de volgende editie van Kampeerauto nou eens om hierover verslag te doen. En draai in godsnaam niet om de pot heen!

 

Daarbij wel ik iedereen verzoeken om te registreren voor de ledenraad vergadering van 7 november 2020

Leden kunnen een vergadering van de ledenraad bijwonen. Aanmelden kan middels het sturen van een e-mail met daarin naam en lidnummer naar office@nkc.nl “

 

Alleen bij deze gelegenheid kunnen we concrete vragen stellen over het gedoe met de app. Daarbij interesseert het mij waanzinnig wat dit feest ons gaat kosten. Hoeveel was begroot en wat zijn de huidige kosten?

E3E25EEA-7EE9-4EF3-AD0B-21E0FC882EB9.png

Link naar reactie
Share on other sites

Ik vind het allemaal wel meevallen wat betreft de traagheid van de app. Waar de makers in te kort zijn geschoten is dat de nieuwe app in beta vorm door een groep vrijwillige beta testers had moeten worden getest. Daarmee waren al veel issues ondervangen en niet zoals nu dat er dagelijks updates voorbij komen omdat men het product nog niet af heeft. 

 

aangepast door CaradoT135
Link naar reactie
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Citaat: "Leden wordt wel terloops de mogelijkheid om in te loggen op de website ontnomen. Je kon op de oude website altijd snel een reis (reeks camperplaatsen) uitzetten waarna ze onderweg op het kleine scherm van de telefoon makkelijk terug te vinden zijn".

Zo deed ik dat ook, op een groot scherm kan ik een hele route uitstippelen met favoriete campings, dit is allemaal verdwenen. IK hoop dat deze functies (inloggen op eigen pagina en favorieten vastleggen) gauw terugkomen voordat we in het voorjaar (hopelijk) weer in de kampeerauto stappen, anders zal ik na ca. 30 jaar toch mijn lidmaatschap van de Nederlandse Kampeerauto Club opzeggen, zelfs als dat betekent dat ik elders mijn kampeerbus moet verzekeren.

Ook snap ik niet dat het aantal Reviews en Foto's op de website beperkt is en niet in de app, voor mij is dit een extra teken dat de leden niet serieus genomen worden; alles draait om de app, dat levert blijkbaar meer op!

 

Link naar reactie
Share on other sites

Helaas is de nieuwe app idd onwerkbaar. Er missen functies en technisch zit de app ook niet goed in elkaar. Beter was geweest een beta versie te lanceren en de gebruikers ervaringen hierop toe te passen. Graag zou ik  onmiddellijk terug willen naar de oude app. Op mijn feedback helaas nog geen reacties ontvangen. Ik probeer de app nu een maand met een positieve inslag te gebruiken maar ik ben er nu wel klaar mee. 
NKC laat weten aan jullie leden wat u hiermee gaat doen!

 

 

 

 

 

Link naar reactie
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Op 26-10-2020 om 11:32, Siems zei:

Helaas is de nieuwe app idd onwerkbaar. Er missen functies en technisch zit de app ook niet goed in elkaar. Beter was geweest een beta versie te lanceren en de gebruikers ervaringen hierop toe te passen. Graag zou ik  onmiddellijk terug willen naar de oude app. Op mijn feedback helaas nog geen reacties ontvangen. Ik probeer de app nu een maand met een positieve inslag te gebruiken maar ik ben er nu wel klaar mee. 
NKC laat weten aan jullie leden wat u hiermee gaat doen!

 

 

 

 

 

Update ongemerkt geïnstalleerd, alleen opnieuw inloggen. Het scrollen bij het zoeken in dit gebied werkt nu wel goed en snel. Vandaag intensief getest dus iig een goede verbetering. Mis alleen nog de zoekfunctie op openingstijden maar ga ervan uit dat die nog komt.

De app is zo goed werkbaar onderweg als je snel wilt zoeken naar een plek.

Ga ermee door en informeer uw gebruikers over de ontwikkelingen zou ik zeggen....

Link naar reactie
Share on other sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid