Ga naar inhoud

Verhoging gewicht naar 4250 kg en belasting campers


Go to solution Solved by Ben Martens,

Recommended Posts

Hoi, mijn naam is Ben Martens Praktijk instructeur techniek ROC.

 

Camper liefhebber en al jaren met div campers op stap geweest maar begin me steeds meer te storen aan de Nederlandse regelgeving. Belasting verhoging om de begroting rond te krijgen terwijl we  gemiddeld 2000 km rijden in Nederland en 5000 km in het buiten land rijden. Een belasting voor gereden km in Nederland zou beter passen bij een beter systeem voor de echte camperraar en dan betalen de bus campers ook de km die ze rijden prive en werkverkeer van duizenden km per jaar. 

 

Dan de verhoging van gewicht naar 4250kg hot in het nieuws wel/niet voor de campers van nu!

Begrijpen jullie het ? ik niet.. een elektrische camper mag wel 500 kg te zwaar  zijn en een diesel camper mag dat niet  mits deze het gewicht ook technisch kan/mag dragen natuurlijk. 

Mijn voorstel

We gaan net als de boeren met z`n allen naar het Malieveld en blijven daar tot dat dit geneuzel opgelost wordt. 

 

Wie kan mij volgen in deze denkwijze en hoop dat de NKC hier meer actie in gaat ondernemen.

en 1 actie voerder ben ik.

 

Met Vriendelijke groet.

Ik ben het zo moe...

 

 

 

Link naar reactie
Share on other sites

Ben, georganiseerd protesteren lukt de boeren omdat het hun brood aangaat. Daarbij moet je ook nog eens de mentaliteit hebben om je op het randje van de wet te willen begeven. Maar het is natuurlijk van de zotte dat diverse tegenstrijdigheden kunnen bestaan, mede door de soms onbegrijpelijke NL regelgeving. 
De gemiddelde camperaar is te braaf om de barricades op te willen gaan maar een petitie met een krachtig signaal naar de overheid toe, zou misschien succesvoller kunnen zijn. Het NKC zou hier het voortouw in moeten nemen maar soms twijfel ik aan hun bereidheid om met de vuist op tafel te willen slaan. 
 

Link naar reactie
Share on other sites

Dank je voor je bericht. En natuurlijk hoop ik dat de NKC hier het voortouw in gaat nemen maar samen staan we sterker. En hoop dat vele camperraars dit gaan volgen. Wij zijn geen melkoe die maar blijven betalen voor iets wat we zo weinig gebruiken. 

Toch....

Link naar reactie
Share on other sites

Dat gewicht omhoog naar 4250 voor rijbewijs B (alleen voor campers en ambulances) is inmiddels goed gekeurd door de EU(uiteraard als je camper het technisch aan kan), ook voor diesels, gaat echter nog wel paar jaartjes duren voor het van kracht wordt.

 

https://www.campingtrend.nl/nieuws/eindelijk-b-rijbewijs-naar-4250-kg-zwaardere-camper-straks-mogelijk/

 

aangepast door HymerBoy
Link naar reactie
Share on other sites

Dat zal voor (camper) diesels zal vast niet gebeuren.

 

Rijbewijsrichtlijn
Inhoud
Naar verwachting zet het voorzitterschap in op het bereiken van een Algemene Oriëntatie tijdens de Transportraad. De rijbewijsrichtlijn7 vervangt o.a. de eerdere rijbewijsrichtlijn uit 2006 en heeft als doel het rijbewijssysteem in de EU te moderniseren. In het voorstel voor deze vierde Rijbewijsrichtlijn stelt de Europese Commissie een verplichte medische keuring als voorwaarde voor de afgifte van elke categorie rijbewijs.
Ook de ontheffing van de maximale massa voor voertuigen met alternatieve aandrijving is een belangrijke wijziging. De commissie stelt voor dat alternatief aangedreven voertuigen tot 4250 kilogram met rijbewijs B kunnen worden bestuurd. Het wordt op deze manier toegestaan voor houders van een categorie B rijbewijs om voertuigen te besturen die zwaarder zijn (tot 4250 kg) dan waarvoor de opleiding voor rijbewijs B is bedoeld (3500 kg). Dit is bedoeld om gebruik van duurzame(re) voertuigen te stimuleren zonder laadverlies.

 

https://open.overheid.nl/documenten/dpc-b601eb8b467638625441e86e457563ea50772d2c/pdf

Link naar reactie
Share on other sites

@CaradoT135

Jouw link is ook wat ik dacht, dat rijbewijs-B straks tot 4250kg gebruikt mag worden, mits het voertuig een emissieloze voorstuwing heeft (lees: 100% elektrisch).

Dit blijkt inmiddels oud nieuws want er zijn ondertussen meerdere verzoeken tot aanpassingen gedaan om dit ook voor bepaalde emissievoertuigen te laten gelden.

Volgens de nieuwste voorstellen van de Europese Comissie in Amendement 83, Atrikel 9, lid 2 - punt h bis; wil men een uitzondering op ambulances en campers.

Bron: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0095_NL.html

Dit is de reden dat de media dit breed oppakte en al gelijk riep dat we straks allemaal met campers van 4250kg mogen rijden, maar het is dus nog even afwachten.

 

@Ben Martens

Zoals je weet wordt er al jaren gesproken over rekeningrijden i.p.v. wegenbelasting, om zo de bestuurder af te laten rekenen naar gereden kilometers. Prima plan.

Op deze manier zijn we als camperaars waarschijnlijk goedkoper uit dan met het komende half-tarief motorrijtuigenbelasting vanaf 2026.

Echter, als het rekeningrijden er al komt is dit op z'n vroegst pas in 2035 en moet er ook een waterdicht registratiesysteem zijn, wat er op dit moment nog niet is.

En het rekeningrijden geldt voor alle gereden kilomters dus zowel in Nederland als over de grens. Hierin lijkt de overheid vooralsnog geen uitzondering te maken.

 

De reden dat de overheid steeds grotere verschillen in regels en kosten maakt tussen voertuigen met- en zonder emissie, is puur een pressiemiddel voor de burger.

Zo vervalt per 2025 de BPM-vrijstelling op bedrijfvoertuigen, behalve voor de emissieloze bedrijfsvoeruigen, die kun je (nog) wel BPM vrij blijven aanschaffen. 

Naast alle soorten pressiemiddelen om de burger zo snel mogelijk CO2 neutraal te maken wordt ook druk gezocht naar geld om de schatkist van Den Haag te vullen.

Hieruit komen tal van hogere- en nieuwe belastingsoorten dus ook de populair geworden camper acht men als een mooie melkkoe waar meer uit te halen moet zijn.

Gek genoeg wordt de pleziervaart nog steeds compleet ontzien, want zaken als waterwegen-belasting/motorvaartuigbelasting zijn nooit door de 1e kamer gekomen.

 

En of de NKC hier een leidende rol in kan nemen? De NKC deed eerder een poging om namens de 150.000 Nederlandse camperaars in Den Haag protest aan te tekenen tegen het half tarief wegenbelasting. Veel meer dan een leuk Haags foto-momentje voor de enkele kampeerblaadjes werd het niet. Misschien werkt het beter als ze de samenwerking zoeken met alle Europese camperorganisaties en in Brussel namens miljoenen Europese camperaars spreken.

 

 

 

aangepast door Camper-T
Link naar reactie
Share on other sites

@Camper-T

Oud nieuws of niet.

 

Amendement 82

h)  twee jaar nadat een rijbewijs voor categorie B voor de eerste keer is afgegeven, is het geldig voor het besturen van door alternatieve brandstoffen aangedreven voertuigen als bedoeld in artikel 2, [punt 11 quater)], van deze richtlijn voor de categorieën M en N zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2018/858 die bestemd zijn voor de openbare weg, met inbegrip van die welke in een of meer fasen zijn ontworpen en gebouwd met een toegestane maximummassa van meer dan 3 500 kg maar niet meer dan 4 250 kg zonder aanhangwagen, en voor het vervoer van personen met een maximum van acht zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend. Aan deze voertuigen kan een aanhangwagen of oplegger worden gekoppeld waarbij de toegestane maximummassa van dit samenstel niet meer dan 5 000 kg bedraagt;

 

Amendement 83

h bis)  twee jaar nadat een rijbewijs voor categorie B voor de eerste keer is afgegeven, is het geldig voor het besturen van ambulances zoals gedefinieerd in artikel 2, [punt 11 bis)], en andere voertuigen voor speciaal gebruik, alsook kampeerwagens zoals gedefinieerd in artikel 2, [punt 11 ter)]*, van deze richtlijn die niet zwaarder zijn dan 4 250 kg;

In de in artikel 20 van deze richtlijn bedoelde periodieke verslagen aan het Europees Parlement en de Raad evalueert de Commissie de gevolgen van de technologische vooruitgang op het gebied van medische nooduitrusting en/of van het gebruik van alternatieve brandstoffen voor de totale massa van ambulances. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 van deze richtlijn gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze richtlijn te wijzigen door het maximale gewicht van ambulances te actualiseren op basis van de conclusies in die periodieke verslagen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze richtlijn te wijzigen door het maximale gewicht van de in de eerste alinea van dit punt bedoelde voertuigen te actualiseren om rekening te houden met de gevolgen van de technische vooruitgang en de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen voor ambulances;

 

* artikel 2, [punt 11 ter)

11 quater)  “door alternatieve brandstoffen aangedreven voertuig”1 bis: een motorvoertuig dat geheel of gedeeltelijk wordt aangedreven op basis van een alternatieve brandstof en dat is goedgekeurd overeenkomstig Verordening (EU) 2018/858;

 

 

In beide amendementen wordt gesproken over alternatief aangedreven brandstoffen, in A 83 wordt daarvoor nog even verwezen naar Artikel 2,  punt 11 (nieuw)

maar goed als camperaars dit anders interpreteren moeten ze dat vooral doen.

Dat voor ambulances een uitzondering wordt gemaakt heeft te maken met grensoverschrijdende gevolgen voor ambulancetransporten.

 

 

 
     
     
aangepast door CaradoT135
Link naar reactie
Share on other sites

Naar wat ik begreep is alles van voor de parlemenszitting van 28 februari verouderd en niet meer toepasbaar. Dus oud nieuws of niet speelt zeker een rol.

Op dit moment wil een aantal parlementariers een uitzondering op de ambulance en de kampeerwagen en dat wordt nu meegenomen in het verdere vervolg.

In de komende 4 jaar zal hier op Europees niveau verder over gedicussierd worden en is er tot die tijd nog niets zeker. 

 

aangepast door Camper-T
Link naar reactie
Share on other sites

Het mag dus van Europa om campers met B-rijbewijs toe te staan tot 4250 kg. Maar het wordt zeker 2028 voordat dit in de praktijk komt. En de grote bult op de weg is de nationale regelgeving. Elk land kan zelf beslissen of ze dit invoeren of gewoon bij het oude laten. Dus hang de vlag pas uit als het zover is. Ik zal in elk geval mijn C1 koesteren en verlengen tot na die tijd, bij gezond en wel blijven voor de komende keuring.

Link naar reactie
Share on other sites

Op 6-3-2024 om 13:12, Ben Martens zei:

en hoop dat de NKC hier meer actie in gaat ondernemen.

 

 

 

 

Beste Ben, ik snap je frustraties, maar volgens mij is de NKC er voor het lobbyen en niet voor het actievoeren......en je ziet het met de boeren, fysiek actievoeren op het Malieveld heeft weinig tot geen effect. Geduld en genieten van wat er wel is/wel kan is het devies.

Link naar reactie
Share on other sites

Op 6-3-2024 om 13:49, Ben Martens zei:

Dank je voor je bericht. En natuurlijk hoop ik dat de NKC hier het voortouw in gaat nemen maar samen staan we sterker. En hoop dat vele camperraars dit gaan volgen. Wij zijn geen melkoe die maar blijven betalen voor iets wat we zo weinig gebruiken. 

Toch....

 

NKC is volop actief op dit gebied zie:  Dossier rijbewijs en gewicht camper - NKC

 

Link naar reactie
Share on other sites

Persoonlijk denk ik dat het NKC meer kans maakt als ze hun visie en ideaalbeelden delen met alle Europese camperclubs en vervolgens als 1 Europese camper belangenvereniging in Brussel aanbellen. In Nederland staan 150.000 campers op kenteken tegen bijvoorbeeld dik 800.000 in Duitsland en 600.000 in Frankrijk.

Op dit moment lees ik op de NKC website niet meer dan dat zaken met andere camperclubs gedeeld worden, van samenwerken wordt hier nergens gesproken.

Daarnaast vind ik dat de NKC teksten inhoudelijk als een papieren tijger overkomen en al snel tot roepen in de woestijn kan leiden. Ik mis de echte daadkracht.


Daarentegen is Brussel subtiel bezig om haar burgers de elektrische voertuigen in te krijgen, met pressiemiddelen als milieuzones, hogere brandstofaccijns, etc.

Nederland lijkt hier als altijd weer het beste jongetje van de klas, met nóg hogere brandstofaccijnzen, de wegenbelasting en intrekken zakelijke BPM vrijstelling.

Ik heb hierdoor sterk het vermoeden dat een verhoging van de toegestane maximum massa met rijbewijs-B als een volgende pressiemiddel ingezet zal worden.

De nieuwste voorstellen van de Europese Commissie hierover, zijn meerdere amendementen waarin structureel de term “alternatieve brandstof” wordt gebruikt.

Gezien de lange termijn van 4 jaar touwtrekken tot de uitkomst wordt er sowieso rekening gehouden met 2035, het jaar waarna de productie van diesels stopt.

Als je het anno Q1 2024 aan mij vraagt wordt de 2028 rijbewijs-B norm inderdaad 4250kg, behoudens x jaar rijervaring en expliciet voor elektrische voertuigen.

 

 

Link naar reactie
Share on other sites

De kilomterheffing is voor veel gemiddelde- en weinige rijders een welkome verlaging op de volledige motorrijtuigenbelasting die niet volledig wordt gebruikt.

De enige kanttekening lijkt tot nu toe, dat de Nederlandse overheid de kilomterheffing op alle gereden kilomters wil heffen, dus ook die van buiten Nederland.

Als de overheid de voorgenomen €0,07 p/km wil doorvoeren dan wordt dit voor een gemiddelde camperaar die 8000km per jaar aflegd dus €560,00 per jaar.

De streefdatum voor het ingaan van de kilometerheffing is 2035 maar grote kans dat dit niet gehaald zal worden omdat de waterichte techniek er nog niet is.

Daarnaast is het voor de overheid dan erg makkelijk om (elk jaar) met 1 muisklik de kilometerheffing met enkele centen te verhogen, wat gelijk geld oplevert.

Ik ben benieuwd welke kilometer-registratietechniek hiervoor gebruik zal gaan worden en of hier net als bij de tachograaf mee gerommeld kan gaan worden.

 

 

 

Link naar reactie
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Zolang wij ook nog niet met een overheids-app en Digi-D kunnen stemmen zal een app ook niet gebruikt gaan worden voor kilometerregistratie.

Ik voorzie eerder een stukje techniek vast in het voertuig wat hooguit via een smartphoneverbinding met RDW/de belastingdienst communiceert.

 

Link naar reactie
Share on other sites

In België overwegen sommige regio's (Brussel) de verkeersbelasting te vervangen door een "slimme" kilometerheffing. Dit zou gaan gebeuren met behulp van "slimme" camera's die zowat overal worden geplaatst. (er zijn er al veel) waarbij o.a. het aantal gereden kilometers worden verrekend, maar ook het tijdstip waarop je in een bepaalde zone rijdt. Je betaalt dan meer indien je tijdens de piekuren rijdt. (zeg maar van 7.00 tot 18.00 uur)

Het wordt pas echt vervelend indien je in een regio woont waar je de klassieke verkeersbelasting moet betalen, en je voor je werk dagelijks naar Brussel moet. Dan betaal je waarschijnlijk twee keer. Maak je geen illusies: de auto/camper is een geweldige bron van inkomsten, en dan zeker voertuigen die gebruikt worden voor "recreatieve doelen".

En het beschermen van het milieu is uiteraard een perfecte hefboom om het gebruik van dergelijke voertuigen extra te belasten. Net zoals het beboeten van verkeersovertredingen goed zijn voor de verkeersveiligheid, maar er dankzij dit soort camera's en trajectcontroles in Vlaanderen momenteel een record aantal boetes kunnen worden geïnd.(alleen al op één plek op de ring rond Antwerpen 800 boetes per dag) 

En ik zou echt niet weten wat je daaraan kan doen, behalve zoals in de eerste helft van vorige eeuw: niet meer weggaan, werken in je eigen dorp, en 's avonds als ontspanning met je buren buiten op een stoel op de stoep wat zitten keuvelen of kaarten.

 

Groeten,

Peter

  • Like 1
Link naar reactie
Share on other sites

18 uren geleden, Ben Martens zei:

Hoi, wat we nodig hebben is een digitale 60 dagen app voor de echte camperaars.

App invullen als je gaat rijden in Nederland per dag.

De oplossing voor woonwerk verkeer van vele buscampers....toch 

Terug naar de goede oude tijd maar dan digitaal, dan is schorsen ook niet meer nodig.

Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Antwoord op dit onderwerp

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...