Ga naar inhoud

tarief RDW schorsen van zware camper


Recommended Posts

 

 

In de Staatscourant nr.33612 dd 7-12-2023  is de "Regeling tarieven Dienst Wegverkeer" gepubliceerd.
 
Artikel 1: begrippenregeling.
 • p. voertuig licht: voertuigen met een toegestane maximum massa van maximaal 3.500 kg
 • q. voertuig zwaar: voertuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg
   
Bijlage VI van bovengenoemde Staatscourant handelt over schorsing en bijbehorende tarief.
  • voertuig licht, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar, tarief 88,05 euro
  • voertuig licht en zwaar ouder dan 15 jaar en voertuigen zwaar en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar, tarief 29,10 euro
 •  
Als ik het op mijn naam staande voertuig indeel kom ik uit op voertuig zwaar, jonger dan 15 jaar.
 
Op de site van de RDW ga ik mijn voertuig schorsen en kom tot de ontdekking dat er andere criteria gehanteerd worden.
De camper wordt ineens aangemerkt als een personenvoertuig waarbij de in de door de RDW in de Staatscourant gepubliceerde indeling (voertuig licht-voertuig zwaar) genegeerd wordt.
Gevolg is dat voor schorsen het hoge tarief betaald moet worden!
 
Vorig jaar heb ik hier uitgebreid over gecommuniceerd met de RDW en verschil tussen laag en hoog tarief teruggekregen. 
"antwoord van RDW destijds: Omdat dit niet duidelijk op onze website staat, verlenen wij u eenmalig restitutie op het verschil tussen het normale en lage tarief."
De tekst op de website van de RDW is destijds ook aangepast, maar het bovengenoemde verschil is onveranderd gebleven.
 
Het antwoord van NKC advies op deze kwestie was "Wat betreft de kosten die in rekening worden gebracht voor het schorsen van uw camper, moet u uitgaan van de tarieven die de RDW op de website communiceert". De RDW om opheldering vragen doet NKC advies niet vanwege de volgende reden "De NKC moet haar (financiële en personele) middelen zo verantwoord mogelijk in zetten ten nutte van alle camperaars. In dat opzicht staat dit onderwerp momenteel niet bovenaan de prioriteitenlijst".
 
Volgend jaar worden de tarieven houderschapsbelasting voor kampeerauto's verdubbeld en zullen steeds meer camperaars overwegen om hun camper te schorsen. 
 
Het zou mooi zijn als er mensen met een juridische achtergrond hier eens naar kijken.
aangepast door Eura Mobil IL 725QB
 • Thanks 1
Link naar reactie
Share on other sites

En zie hieronder zijn reactie.
Ik heb deze ook doorgestuurd naar de redactie de Kampeerauto van de NKC en naar hun afdeling Advies.

Hallo Ed,
Naar aanleiding van jouw mailtje ben ik er even ingedoken (ik heb zelf geen >3500 kg).
Je hebt gelijk!! De heffing is onterecht.
Daarom heb ik ze even aangeschreven met deze tekst:

"Voor het schorsen van het kenteken van een kampeerwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en jonger 15 jaar wordt door uw Dienst een bedrag in rekening gebracht van € 88,05. Dit is in strijd met artikel 67, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 1 en 14 van de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2024.
Daarin wordt immers bepaald dat voor schorsing tenaamstelling in het kentekenregister bij RDW (inclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen) voor voertuigen zwaar en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar per inschrijving een bedrag van€ 29,10

Niet alleen de informatie op uw website is daarmee onjuist en in strijd met de wet, maar ook in de daadwerkelijke uitvoering wordt door Uw Dienst in strijd met de wet gehandeld. "

Op mijn website site heb ik het nu ook reeds aangegeven.

Wat nu te doen?
Op het moment dat je de camper schorst en die onterechte bedragen wel moet betalen, moet je bezwaar maken bij de RDW zelf per brief. Dat moet binnen 6 weken.
Ik kan een ontwerp van een dergelijke brief op mijn website zetten, maar ben momenteel op rondreis met mijn camper en we komen half juni weer terug. Daarna heb ik er wel tijd voor.
Info:  Voor een dergelijke bezwaarschift vind je in de bijlage maar die heb je zelf eigenlijk ook al aangegeven. Voor een bezwaarschrift gelden geen bijzondere vereisten (zoek maar eens bezwaarschift AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) op.

Voor een eventueel vervolg: administratief beroep bij de rechtbank houd ik me graag aanbevolen. Ik wil ze echt wel even de oren wassen!  Was ik niet op toer, dan had ik me nu wel even achter mijn PC gezet.

 

Commentaar van Ed:
Zelf ben ik dus nu te laat (later dan zes weken), maar een ieder die binnen de zes weken is, zou nu in actie moeten komen.
Ik wens jullie veel succes en plaats hier vooral de voortgang. 

Link naar reactie
Share on other sites

En hier het vervolg (kennelijk moet de jusit persoon de NKC benaderen?)😞


Geachte heer,

Vriendelijk dank voor uw bericht. Dit lijkt inderdaad een vreemde zaak. Wij gaan er mee aan de slag en zullen onder meer contact opnemen met de RDW.
Gezien de RDW als grote organisatie en de bekende ambtelijke molens kan het misschien even duren voor wij hierover meer te melden hebben.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

HvB

Team Service & Contact

En de advocaat heeft ook al een antwoord van de RDW. Dat is nog triester dan triest. Ik zal het even knippen en plakken en hieronder neerzetten.
 

aangepast door Magic Ed.
Link naar reactie
Share on other sites

Hier het antwoord van RDW en mijn reactie daarop in hun richting.
We zullen zien......
Grtz,

mr. RZ
-------------------------------------------------------------------------

Antwoord aan de RDW:

Beste Y. Reitsma,

U hebt het kennelijk niet goed begrepen, vandaar dan nu maar iets duidelijker hetgeen op het contactforumier niet kon i.v.m. de restrictie tot 300 woorden.
De Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2024 bepaalt in
Artikel 1. Begrippen regeling
Voor de toepassing van deze regeling gelden de begripsbepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit voertuigen, het Kentekenreglement en de Regeling voertuigen. Voorts wordt verstaan onder:(..)
p. voertuig licht: voertuigen met een toegestane maximum massa van maximaal 3.500 kg, niet zijnde motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines, landbouw- of bosbouwtrekkers, landbouw- of bosaanhangwagens of verwisselbare getrokken uitrustingsstukken;
q. voertuig zwaar: voertuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg;

Artikel 14. Tarieven Bijlage VI, Inschrijving, tenaamstelling en schorsing, kenteken-, rij- en registratiebewijzen alsmede registratie en afgifte vliegbewijzen onbemande luchtvaartuigen
De tarieven met betrekking tot aanvragen inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling, kentekenbewijzen, rijbewijzen, registratiebewijzen en schorsing tenaamstelling in het kentekenregister alsmede verval tenaamstelling in het kentekenregister, zijn vermeld in bijlage VI.


BIJLAGE VI. INSCHRIJVING, TENAAMSTELLING VERVAL TENAAMSTELLING EN SCHORSING, KENTEKEN-, RIJ- EN REGISTRATIEBEWIJZEN ALSMEDE REGISTRATIE EN AFGIFTE VLIEGBEWIJZEN ONBEMANDE LUCHTVAARTUIGEN
Schorsing tenaamstelling in het kentekenregister bij RDW (inclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen) (..)
voertuig licht, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar Inschrijving € 88,05
voertuig licht en zwaar ouder dan 15 jaar en voertuigen zwaar en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar Inschrijving € 29,10

U gaat bij uw uitleg geheel voorbij aan de uitdrukkelijke begripsbepaling in artikel 1.

Nergens komt in Bijlage VI waarin de hoogte van het tarief wordt vastgelegd de aanduiding kampeerauto, bedrijfsauto noch personenauto voor. Voor zover van toepassing wordt uitsluitend de term voertuig, licht of zwaar gebruikt. Ik zou daar zelfs uit kunnen concluderen - quod non - dat op een kampeerwagen volgens uw uitleg een tarief van € 0,- van toepassing is, aangezien die niet wordt genoemd in de Bijlage VI.

Ik zal op mijn site Camper Tools een ieder die een kampeerwagen heeft met een TMM groter dan 3500 kg, die dus onder 'voertuig zwaar' van artikel 1 onder q  van de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2024 valt, aanraden tegen het opgelegde bedrag van de schorsing bezwaar te maken.
Met vriendelijke groet,
mr. RZ
------------------------------------------------------------------------

Antwoord van de RDW:
Op 11-04-2024 om 16:23 schreef RDW Klantenservice
:

Beste,
Bedankt voor uw bericht.

U geeft aan dat onze Dienst verkeerde bedragen in rekening brengt voor het schorsen van een kampeerauto. 

Bij een kampeerauto, kijkt u op het kentekenbewijs of de kampeerauto als personenauto of bedrijfsauto geregistreerd staat om te bepalen of uw auto in het normale of lage tarief valt.

Staat de kampeerwagen geregistreerd als personenauto of als bedrijfsauto < 3500 kg en is deze jonger dan 15 jaar dan wordt het normale tarief aangehouden. Voor voertuigen ouder dan 15 jaar en bedrijfsauto's > 3500 kg wordt het lage tarief gehandhaafd.

Contact
Heeft u nog vragen? Beantwoord dan deze e-mail of ga naar rdw.nl/contact. Wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet,

Y. Reitsma
Unitmanager Klant Contact Centrum

 

Link naar reactie
Share on other sites

Beste Ed,

Bedankt voor je inbreng.

De uitleg die nu door de RDW gegeven wordt is dezelfde reactie die ik destijds kreeg.

 

Interessant stukje tekst (zeker voor jurist) in de Staatscourant nr.33612 dd 7-12-2023  "Regeling tarieven Dienst Wegverkeer" is de toelichting artikelsgewijs.

Luidt als volgt:

"In artikel 1 zijn de begrippen opgenomen die in deze regeling worden gebezigd. Daarbij is het uitgangspunt dat dit conform is aan begrippen opgenomen in de desbetreffende wet of regeling. De begripsomschrijvingen hebben vooral tot doel deze herkenbaar en herleidbaar terug te kunnen vinden in de bijlagen. De begrippen voertuig licht, zwaar en LRV zijn nationale begrippen. Voor de duidelijkheid volgen hier de Europese aanduidingen, zoals door de RDW gebruikt bij de facturering van kentekenonderzoeken, waarbij de aanvraag wordt ingevoerd in het systeem van de RDW (VIA).

voertuig licht: hieronder vallen de Europese voertuigcategorieën: M1,m2, N1, N2, L1e, L2e, L6e, L3e, L4e, L5e, L7e, O1 en O2.

voertuig zwaar: hieronder vallen de Europese voertuigcategorieën: m3, N3, O3 en O4".

 

Met de Europese indeling van kampeerauto's in categorie M1 is het inderdaad een personenauto. Europese indeling die wordt gebruikt voor de facturering van onderzoeken en niet om voertuigen in te delen verschillende schorsingstarieven.

De toelichting geeft aan dat de begripsomschrijvingen bedoelt zijn om de nationale begrippen te verduidelijken zodat deze in de bijlage VI (schorsen) terug te vinden zijn. 

 

tot zover.......wordt ongetwijfeld vervolgd

 

mvg Toine

Link naar reactie
Share on other sites

Quote

Nergens komt in Bijlage VI waarin de hoogte van het tarief wordt vastgelegd de aanduiding kampeerauto, bedrijfsauto noch personenauto voor. Voor zover van toepassing wordt uitsluitend de term voertuig, licht of zwaar gebruikt. Ik zou daar zelfs uit kunnen concluderen - quod non - dat op een kampeerwagen volgens uw uitleg een tarief van € 0,- van toepassing is, aangezien die niet wordt genoemd in de Bijlage VI.

Dat is een toch erg vermakelijk dat onze wet en regelgeving het niet voor elkaar krijgt om dingen eenduidig te benoemen.

 

Quote

blijf opletten nu weer men wil geld verdienen dus blijf opletten blijf opletten

@ hierboven, wat bedoel je daarmee? Het gaat om feiten. Dat is het nu niet, er is discrepantie in de teksten van de Wegenwet en het RDW en dat wil het RDW niet goed begrijpen.

Link naar reactie
Share on other sites

12 uren geleden, mikeanber zei:

hallo allen

blijf opletten nu weer men wil geld verdienen dus blijf opletten blijf opletten


Had jij maar een camper >3.500 kg dan kon JIJ mee verdienen en stond JIJ op de 1e rij. Zeker jaloers.

aangepast door Magic Ed.
Link naar reactie
Share on other sites

hallo allen

ik jaloers op jou wat denk je zelf

maar lees je eigen worden zie je zelf verrijking dus mensen blijf opletten

dit is van je advocaatje

 

Gezien de RDW als grote organisatie en de bekende ambtelijke molens kan het misschien even duren voor wij hierover meer te melden hebben.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

 • Sad 2
Link naar reactie
Share on other sites

Op 13-4-2024 om 07:25, mikeanber zei:

hallo allen

ik jaloers op jou wat denk je zelf

maar lees je eigen worden zie je zelf verrijking dus mensen blijf opletten

dit is van je advocaatje

 

Gezien de RDW als grote organisatie en de bekende ambtelijke molens kan het misschien even duren voor wij hierover meer te melden hebben.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.


JIJ kunt ook niet goed lezen, dit is niet van "je advocaatje" maar van en voor de leden van de NKC via hun afdeling "advies".
 

aangepast door Magic Ed.
Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Antwoord op dit onderwerp

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
 • Nieuwe aanmaken...