Ga naar inhoud

Probleem met automaat Fiat Ducato uit 2017


NKC Moderator
 Share

Recommended Posts

Toch maar even een brief aan de NKC geschreven betreffende dit onderwerp.


Geachte heer of mevrouw,

Graag breng ik als NKC-lid het volgende onder uw aandacht.

Al enige jaren doen zich met de automatische versnellingsbak (6 versnellingen comfort-matic versnellingsbak) van Fiat Ducato problemen voor. Gezien de aandacht hiervoor in het forumhttps://www.nkcforum.nl/topic/5-probleem-met-automaat-fiat-ducato-uit-2017/page/15/?tab=comments#comment-7451 welke de naam draagt van uw onderneming, zult u hiermee ongetwijfeld bekend zijn. Ik ga dan ook niet in op alle technische details, omdat ik deze bij u bekend veronderstel, maar mijn vraag aan u is, wat gaat u hiermee doen, of wat gebeurt er achter de schermen? Zijn er op korte termijn al resultaten te verwachten, of staat dit bij u in de ijskast en weet u er zich geen raad mee? Probleem is wel dat in dit forum steeds vaker wordt gesteld dat de NKC het allemaal maar op z’n beloop laat en er verder niets mee doet. De NKC wordt hier wel in een negatief daglicht gesteld, terwijl niemand weet wat de NKC hier in werkelijkheid aan doet. Vindt u het aanvaardbaar dat de naam van de NKC op deze manier door het slijk wordt gehaald? Is het niet veel beter hiermee uit de anonimiteit te treden en uw leden duidelijk gaat informeren hoe u er op dit moment instaat? Want het wachten van de gedupeerden duurt veel te lang en de lijst van gestrande campers door een defecte comfort-matic wordt alleen maar langer. Ik verzoek u dan ook vriendelijk maar wel dringend hierin meer openheid zaken te geven. 

Ik begrijp heel goed dat dit probleem met Fiat lastig aan te pakken is, maar de NKC-leden verwachten van de NKC wel dat u hieraan iets doet en hiermee in de openbaarheid treedt. 

Wellicht is het een optie dat de NKC bij de RDW gegevens opvraagt hoeveel Fiat Ducato automaten (comfort-matic) t/m bouwjaar 2019 er in Nederland rondrijden. Type versnellingsbak is volgens mij bij de RDW bekend en door u op te vragen. Deze bezitters kunt u dan middels een enquêteformulier een brief toesturen met de vraag deze in te willen vullen en hun ervaringen te delen. Dan weet u pas hoeveel van deze campers er in Nederland rondrijden en hoeveel camperbezitters er door de comfort-matic in de problemen zijn gekomen. Of u houdt alleen een enquête onder uw eigen leden. Is het 2%, 5%, 10%, 15% of 20% of nog meer? Dan kunt u er pas echt achter komen of Fiat hierbij in gebreke is gebleven en u hiermee vervolgens juridische stappen kunt ondernemen. 

Nu zijn er veel gedupeerden die de koppelingsplaat met kunststof onderdelen hebben laten vervangen door een Sachs koppelingsplaat. Als je met je camper nog thuis of elders in Nederland verblijft beperken zich de kosten nog tot een paar duizend euro, maar als je elders in Europa verblijft zijn de kosten veel hoger (zie forum). Elke euro die een camperbezitter hieraan moet uitgeven is er één teveel, omdat Fiat gewoon een goed en deugdelijk product dient af te leveren en geen koppelingsplaat met kunststofonderdelen die binnen de kortste keren stuk gaat en vervolgens stelt dat het om normale slijtage gaat. Verder kun je je afvragen waarom Fiat vanaf 2020 ineens met een nieuwe 9 traps automaat, ter vervanging van de oude, op de markt is gekomen. Fiat weet echt wel wat er aan de hand is, maar wil niet voor de consequenties instaan. Tevens wordt door dit hele gebeuren de vakantie van een camperaar onnodig verpest. 

Fiat dient voor alle camperaars met een comfort-matic een terugroepactie te ondernemen en gratis een deugdelijke koppelingsplaat te plaatsen. Tevens dient Fiat de reeds gedupeerde camperaars, en camperaars die preventief de koppelingsplaat hebben laten vervangen, geheel schadeloos te stellen ook voor eventuele vervolgschade van onderzoekskosten en andere aangedragen gebreken welke zouden duiden op het probleem, maar niets te maken hebben met het werkelijke probleem, alsmede kosten voor hotelovernachtingen en dergelijke. Verder scheelt het de NKC kosten, omdat daardoor minder gestrande campers gerepatrieerd hoeven te worden en de premie voor alle camperaars aanvaardbaar kan blijven. 

U komt toch als NKC ‘Europa’s grootste camperclub’ voor de belangen van camperaars op!? Laat u dit dan nu eens blijken door uw handelen inzake deze casus! 

Graag verneem ik een reactie van u. 

Met vriendelijke groet,

 

Antwoord NKC:

 

Beste heer,

 

Vriendelijk dank voor uw bericht over de comfort-matic.

 

Naast de berichten op ons forum zijn ook via andere wegen meldingen van dit probleem bij ons binnengekomen. Vanwege de ernst en mogelijk grote omvang van het probleem hebben we verschillende onderzoeken gedaan. In onderstaand schrijven kunt u lezen wat er tot nu toe is geconstateerd en geadviseerd. Het is een verzameling van eerder verstuurde berichten.

Er leken relatief veel meldingen te zijn van campers die rond 2017 zijn geproduceerd waar een probleem wordt gemeld met de koppelingsplaten.
Helaas hebben we niet helder kunnen krijgen hoeveel campers precies deze problemen hebben en hoeveel er eventueel nog kans lopen deze te krijgen. Het is in ieder geval zeker niet zo dat alle campers uit die tijd problemen hebben.
Wij hebben op het forum gevraagd om het aan ons te melden als mensen problemen hebben met de versnelling. Met die informatie zijn wij in gesprek geweest met Fiat. Zij toonden zich geïnteresseerd en concludeerden dat het eigenlijk alleen met campers optreedt, niet of nauwelijks met andere Fiat Ducato's. Keiharde oorzaken waren nog niet aan te wijzen.
Problemen werden soms vooraf aangekondigd door meldingen als "kan geen verbinding maken met de versnelling" en waarbij de versnelling niet meer werkte of slechts in het noodprogramma met een max. snelheid van 30/40 km.
In verschillende gevallen bleek aantoonbaar schade aan de koppelingsplaat waarbij kunststof delen (witte veerhouders) deels waren afgebroken. De losse stukjes verstoren de goede werking. Het is echter nooit duidelijk geworden of dat de oorzaak of het gevolg van een probleem was.
Soms gaat het na een dag weer even goed maar het komt dan toch weer terug.
Het kan ook zijn dat er geen echt defect is en eenmaal opnieuw inleren van de koppeling door de garage de problemen met de meldingen oplost.

Inmiddels hebben we totaal zo'n 50 meldingen ontvangen. Daarvan bleek globaal 50% andere problemen te hebben gehad dan de bewuste koppelingsplaat. Eén kwart had aantoonbaar schade aan de kunststof nokjes op de koppelingsplaat. Bij het andere kwart speelde dat vermoedelijk ook, maar dat kon niet aangetoond worden.

De NKC zocht antwoorden op de vragen: "Hoeveel campers hebben deze problemen", "Hoeveel campers lopen potentieel risico op deze problemen", wat is de beste aanpak voor reparatie en wat voor preventie"

Vreemd genoeg vonden we in andere landen nauwelijks meldingen over dit onderwerp. Het was niet duidelijk of de ons bekende aantallen het topje van de ijsberg vormden of het merendeel van de defecte campers ons al bekend was.
Ook na overleg met diverse gebruikers, garagebedrijven, camperdealers en Fiat FCA zijn er geen 100% eenduidige antwoorden gevonden.


Wat te doen als u problemen vermoedt?
Wij adviseren u bij eventuele demontage van de koppeling op genoemde defecten te laten controleren. Als de koppelingsplaat vervangen moet worden en u bent zeker niet meer in garantieperiode (waarin Fiat of uw campermerk evt garantie verleent) kunt u overwegen om de koppelingsplaat te laten vervangen door een ander geschikt merk zoals bijvoorbeeld van Sachs. Uw garage kan daarin goed adviseren.
Hoewel niemand het officieel kan bevestigen, lijkt het er sterk op dat daarmee ook toekomstige herhaling van dit probleem voorkomen kan worden.

Van enkele camperaars weten we dat ze de koppeling preventief hebben laten vervangen.
We kennen geen gevallen waarbij een Sachs koppeling naderhand ook weer problemen gaf.

Hoe groot is de kans dat u problemen krijgt?
Dat kunnen we moeilijk inschatten. Er is geen bewijs dat het alleen campers rond 2017 betreft. Eind vorig jaar hielden we een enquete over voertuigdeel van de camper waaraan 1800 leden deelnamen. Tot onze verbazing bleek daaruit dat  Fiat Ducato's met een ComfortMatic naar verhouding minder vaak problemen met versnelling of koppeling hadden dan andere Ducato's. Ook minder vaak langdurige problemen (van meer dan twee dagen reparatieduur). Ook bleek Fiat minder vaak dergelijke storingen te hebben dan andere merken.

Dus in tegenstelling tot het sentiment op het forum, lijkt de werkelijke frequentie nog mee te vallen. Wel is de Fiat Ducato het populairste campervoertuig dat in Nederland mogelijk zo'n 60.000 keer voorkomt. Daardoor zal in absolute aantallen vaker een Fiat een probleem hebben dan een ander merk.

Wat kan u doen om het risico op problemen te minimaliseren?

Qua gebruik is het vermoedelijk zinvol om:
Niet onnodig vaak te laten schakelen en koppelen. Voorkom bij heuvelachtig gebied dat de camper steeds wisselt tussen bijvoorbeeld de 5e en 6e versnelling. Kies in dat geval handmatig voor de 5 (of lager bij grote stijging). Gebruik ook de uphill knop in de bergen.
Bij oprijden van de blokken niet steeds een stukje oprijden, stoppen en nòg een stukje, maar liever in één keer vlot omhoog en evt op de rem iets teruglopen.
Bij voorkeur vóóruit de blokken oprijden en niet achteruit.
Verder kan het verstandig te zijn om voor het rijden (na langere stilstand) het linker portier (indien aanwezig) even te openen, alsof u instapt. De camper zal dan als voorbereiding de hydraulische druk op peil brengen nog voor er gestart wordt. Juist bij campers blijft dit vaak achterwege.

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft vernemen wij dat graag van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jos Kleinleugenmors

Team Service & Contact

NKC Europa’s grootste camperclub

www.nkc.nl

033 - 467 70 77 

 

Link naar reactie
Share on other sites

Mooie brief van Ferdie. Uitvoerige reactie van NKC. Maar  het feit dat  NKC geen  gewag maakt bij Fiat te pleiten voor een oplossing  van de  automaatproblemen van  de leden of anderszins bereidheid toont  daadwerkelijk wat te betekenen  ,  is teleurstellend.

Link naar reactie
Share on other sites

@FerdieWat een (lang) verhaal. Triest dat de NKC ons zo in de kou laat staan en haar sponsor Fiat de hand boven het hoofd houdt. Helemaal in het verkeerde keelgat schiet mij de opmerking dat het alleen bij campers schijnt voor te komen. Is toch logisch want die koeriers en bedrijfsbussen zijn in 99% van de gevallen geen ComfortMatic. Daar geven die geen geld aan uit.

En dan de bewering dat dit vooral 2017 modellen betreft. Dat kan dan ook betekenen dat er een serie slecht kwalitatieve koppelingsplaten in dat jaar gebruikt is. Reden te meer om Fiat aan te sporen tot een terugroep/controle actie.
En is dat niet het modeljaar waar werd overgegaan van euro-5 naar euro-6 milieunormen. Dan kan het daar ook iets mee van doen hebben. Want Fiat moest toen ook met Sjoemel Software werken om die norm te kunnen halen zonder AdBlue te gebruiken  zoals de concurrenten wel deden.

Kortom, allemaal argumenten om het antwoord van de NKC in twijfel te trekken en hen alsnog aan te sporen om iets te doen voor de leden en niet de zakken te vullen met sponsoring van Fiat.
 

Link naar reactie
Share on other sites

Politiek Den Haag en  NKC : van het zelfde laken een pak, pfff. 

 

FIAT :       Comfort-matic affaire!      Sjoemelsoftware affaire!

Ontkennen, bagatelliseren en de klant de schuld geven. Alles op de lange baan schuiven, tot een ieder moedeloos is / sterfhuisconstructie.

Honderd redenen wat de klant wel niet fout doet ZOGENAAMD bij het rijden. Stop met die depressief makende beledigende  bullshit.  Camperrijders zijn rustige rijders  en in tegenstelling tot Fiat niet achterlijk..

 

Elk geval van problemen met die comfort-matic is er een ONNODIG te veel. Het gaat dus niet om aantallen.

TOEVALLIG hebben een groot aantal lotgenoten elkaar gevonden op dit forum.

HOE kunnen anderen met ook deze ellende, die niet op de hoogte zijn van dit forum dan aan de bel trekken?

 

LOGISCH dat inferieur plastic niet in een koppelingsplaat dient te zitten of je denkt / bent  inferieur, lees Fiat.

Niet in de eerste leugen gestikt helaas. Arrogant en leugenachtig bedrijf.

 

Probleem is duidelijk opgelost met die Sachs koppelingsplaat.

WAAR draait het om? Fiat wil niet voor de kosten opdraaien, dus aanpakken die hap.

 

Enige oplossing is collectief deze zaken  via het gerecht ( Europees Hof?) aanvechten zonder NKC.

Voor de sjoemelsoftware lopen al verschillende claims in het buitenland. Met uitbetalingen van schadeclaims.

 

VERENIG U !

 

Link naar reactie
Share on other sites

Campaaan ,u zegt dat Camperrijders zijn rustige rijders dat geld niet voor iedereen , maar dat heeft deze keer niet met een de plastic plaatjes te maken die horen er gewoon niet in . Ik wel eens een camper over het camping terrein zien rijden en dan gaat de camper langzaam schokkend voor uit doordat de koppeling steeds ontkoppel en weer koppeld en dat is een hoge belasting voor dat   type plaat .

Link naar reactie
Share on other sites

Wanneer ik de reactie lees van Campaan dan denk ik niet direct aan een rustige camperaar, maar aan iemand die koste wat kost zijn gelijk wil halen. Niet ieder probleem van een ComfortMatic  is automatisch aan het type koppelingsplaat te wijten. Zelf heb ik een camper uit 2016 met een ComfortMatic, maar wanneer ik via de VIN probeer te achterhalen welk type koppelingsplaat er in mijn bak zit, constateer ik dat mijn 2e hands camper nog nooit bij een Fiat Professional garage binnen is geweest!!!  

Gelukkig heb ik mijn camper gekocht bij een betrouwbaar Bovag  adres die de kosten voor een nieuwe robot voor haar rekening neemt. En vanzelfsprekend zal ik het onderhoud laten verrichten bij een Fiat Professional partner. Maar voor al die genen die nu hardop gaan klagen en zou ik willen adviseren om eerst de hand in eigen boezem te steken en stoppen met de typische Nederlandse cultuur van ´voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten´ mentaliteit. 

Link naar reactie
Share on other sites

Beste Ferdie,

Ik heb dd 15sept 2020 contact met je gehad via dit forum. En ik zie dat je je nog steeds inzet voor de zaak.

Zoals vermeld ben ik eind september met de nieuwe sachskoppeling vertrokken naar Portugal.

Ik ben 7 maanden onderweg geweest en net terug.

Heb nooit meer een alarm gehad en ben zonder problemen weer in dit volle landje gearriveerd.

Voor degenen die mijn avonturen met de koppeling hebben gemist verwijs ik naar mijn post van 15september 2020.

KnausSilver kan dan ook lezen dat niet iedereen voor een dubbeltje op de eerste rang zit.

Overigens hoop ik voor iedereen met de originele(plastic veertjes) koppeling dat ze geen pech krijgen, ze gaan per slot van rekening niet allemaal stuk.

Vind wel dat hier en daar een beetje teveel op de rijstijl gewezen wordt behalve dan het op de hand zetten in de bergen.

Grt ABG

 

Link naar reactie
Share on other sites

Op 3-5-2021 om 09:00, KnausSilverMEG zei:

Wanneer ik de reactie lees van Campaan dan denk ik niet direct aan een rustige camperaar, maar aan iemand die koste wat kost zijn gelijk wil halen. Niet ieder probleem van een ComfortMatic  is automatisch aan het type koppelingsplaat te wijten. Zelf heb ik een camper uit 2016 met een ComfortMatic, maar wanneer ik via de VIN probeer te achterhalen welk type koppelingsplaat er in mijn bak zit, constateer ik dat mijn 2e hands camper nog nooit bij een Fiat Professional garage binnen is geweest!!!  

Gelukkig heb ik mijn camper gekocht bij een betrouwbaar Bovag  adres die de kosten voor een nieuwe robot voor haar rekening neemt. En vanzelfsprekend zal ik het onderhoud laten verrichten bij een Fiat Professional partner. Maar voor al die genen die nu hardop gaan klagen en zou ik willen adviseren om eerst de hand in eigen boezem te steken en stoppen met de typische Nederlandse cultuur van ´voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten´ mentaliteit. 

Een rare reactie op de persoon. Dit vraagt om een reactie van mijn kant omdat ik mij niet wens te laten beledigen als oudje met 50 jaar rustige rijervaring! Het hedendaagse probleem is dat de kwaliteit van een artikel inderdaad wáárdeloos mag zijn. Gewoon ALTIJD  de klant de schuld geven om WAT voor reden dan ook, toch?  Dat moet stoppen!! Een koppelingsplaat (robot)  dient gewoon degelijk te zijn, punt uit. Heeft niets te maken met gelijk willen krijgen / de persoon, maar met consumentenrecht op een goed en ZORGELOOS product. Waar dat voor een dubbeltje op de eerste rij op moet slaan??? Inderdaad nooit een INFERIEURE !)  Fiat kopen, op naar een Mercedes. Succes met de nieuwe robot in uw camper ..........

  • Like 1
Link naar reactie
Share on other sites

Bedankt ABG! Een vakantie in Portugal lijkt ons ook prachtig om ooit nog eens te doen. Fijn dat je problemen zijn opgelost. Tegen de anderen zou ik willen zeggen. Laten we het hier niet op de man spelen. Waarom we hier met z’n allen noodgedwongen reageren is al triest genoeg. Helaas schort er aan het Europese consumentenrecht nogal het een en ander. Misschien dat ik nog wel een nieuwe poging onderneem bij Radar, maar dan heb ik wel hulp nodig van de techneuten onder ons. 

Link naar reactie
Share on other sites

Na twee jaar tobben ,wil ik mijn verhaal eens vertellen 11 april 2019 heb ik n nieuwe possl camperbus gekocht , gebouwd op fiat ducato tw 3,5t`2,3mj`148pk`euro6 automaat 

Ik ben totaal niet technisch dus vertel t verhaal in mijn taal

in mei 2019 ben ik er mee naar spanje gereden en daar verscheen al snel t eerste probleem , terwijl ik op de autobaan zat met n gem snelheid van 110 helde de weg wat ophoog dus gaf ik wat gas bij om snelheid te kunnen behouden ,gas geven gaf geen reaktie er werd niet terug geschakeld en de bus viel terug naar 20 km puur er was maar n smalle vluchtstrook vrachtwagens gierden toeterend langs mij heen 

Plots schakelt de wagen naar eerste versnelling en kon ik met de schrik in mn lijf de weg vervolgen , toen ik er later over nadacht was ik van mening dat het misschien n handelings fout van mezelf zou kunnen geweest ,ik had echter nog niet zoveel rijervaring met deze wagen 

In spanje aangekomen alleen wat kleine stukje gereden zonder problemen ,enkele weken later weer terug naar nl waar t weer twee maal gebeurde 

Bij n dealer is hij op de pc gezet en er moest n nieuwe pendalenbak in ,

weer n tijdje gereden zelfde probleem weer op pc toen moest de remschakelaar vervangen worden 

Toen corona en weing gereden , toen ik weer aan n grote reis begon ,kreeg ik regelmatig de fout melding hillhouder en ehs niet bereikbaar ,weer op de pc ,weer remlichtschakelaar vervangen

Vorige week krijg ik m weer terug maar hij rijd niet fijn en er zit n vertraging in het overschakelen , hier wordt volgende week weer naar gekeken

Tot op heden is alles onder garantie verholpen heb ook regelmatig kontakt met de dame in italie gehad , deze week ook besloten de garantie te verlengen voor n jaar omdat ik de boel niet vertrouw

Tijdens het kontakt met italie kwam ik er ook achter dat het n dukato 2017 betrof en twee jaar in de showroom gestaan

Ik heb besloten het nog n jaar aan te zien onder bijgekochte garantie en als de ellende blijft dan gaat ie dr maar uit , maar het is natuurlijk n schande

Als iemand van dir forum mij van raad kan voorzien hou ik mij aangevolen bvd

Link naar reactie
Share on other sites

10 uren geleden, jan123 zei:

Na twee jaar tobben ,wil ik mijn verhaal eens vertellen 11 april 2019 heb ik n nieuwe possl camperbus gekocht , gebouwd op fiat ducato tw 3,5t`2,3mj`148pk`euro6 automaat 

Ik ben totaal niet technisch dus vertel t verhaal in mijn taal

in mei 2019 ben ik er mee naar spanje gereden en daar verscheen al snel t eerste probleem , terwijl ik op de autobaan zat met n gem snelheid van 110 helde de weg wat ophoog dus gaf ik wat gas bij om snelheid te kunnen behouden ,gas geven gaf geen reaktie er werd niet terug geschakeld en de bus viel terug naar 20 km puur er was maar n smalle vluchtstrook vrachtwagens gierden toeterend langs mij heen 

Plots schakelt de wagen naar eerste versnelling en kon ik met de schrik in mn lijf de weg vervolgen , toen ik er later over nadacht was ik van mening dat het misschien n handelings fout van mezelf zou kunnen geweest ,ik had echter nog niet zoveel rijervaring met deze wagen 

In spanje aangekomen alleen wat kleine stukje gereden zonder problemen ,enkele weken later weer terug naar nl waar t weer twee maal gebeurde 

Bij n dealer is hij op de pc gezet en er moest n nieuwe pendalenbak in ,

weer n tijdje gereden zelfde probleem weer op pc toen moest de remschakelaar vervangen worden 

Toen corona en weing gereden , toen ik weer aan n grote reis begon ,kreeg ik regelmatig de fout melding hillhouder en ehs niet bereikbaar ,weer op de pc ,weer remlichtschakelaar vervangen

Vorige week krijg ik m weer terug maar hij rijd niet fijn en er zit n vertraging in het overschakelen , hier wordt volgende week weer naar gekeken

Tot op heden is alles onder garantie verholpen heb ook regelmatig kontakt met de dame in italie gehad , deze week ook besloten de garantie te verlengen voor n jaar omdat ik de boel niet vertrouw

Tijdens het kontakt met italie kwam ik er ook achter dat het n dukato 2017 betrof en twee jaar in de showroom gestaan

Ik heb besloten het nog n jaar aan te zien onder bijgekochte garantie en als de ellende blijft dan gaat ie dr maar uit , maar het is natuurlijk n schande

Als iemand van dir forum mij van raad kan voorzien hou ik mij aangevolen bvd

Mijn felicitatie dat u nog in leven bent, het had heel anders kunnen aflopen: b.v.  aangereden worden op de snelweg.  Wederom is duidelijk dat Fiat met die comfort-matic (o.a. modeljaar 2017)  een LEVENSGEVAARLIJK product op de markt heeft gezet. Net als de leden die al deze horror ervaringen denken te moeten bagatelliseren dient het arrogante en DOMme bedrijf  Fiat zijn ogen uit hun  kop te schamen. Ook ik rijd elke dag met angst en beven met dit staaltje inferieure techniek.  Altijd wéééér de remlichtschakelaar, die in beeld komt, grrr. . Wat een DOMme dooddoener!

  • Thanks 1
Link naar reactie
Share on other sites

Is het een idee om tezamen de NKC de problemen goed in kaart te brengen? En met tezamen bedoel ik dat er via NKC een enquête gaat naar alle leden. Voor een goede analyse zullen wij toch in beeld moeten krijgen over welke campers het gaat en dan met VIN. Is er spraken van import, wat is er bekend van onderhoudshistorie etc. Wat is exact het probleem: koppelingsplaat of robot? Van het RDW hebben wij een overzicht nodig van alle campers op basis basis van Fiat, Peugeot en Citroen etc. Het zal al met al een stevige uitdaging zijn, maar ik denk dat wij het aan onze mede-camperaars en aan ons zelf verplicht zijn om dit gezamenlijk op te lossen.

 

Link naar reactie
Share on other sites

21 uren geleden, KnausSilverMEG zei:

Is het een idee om tezamen de NKC de problemen goed in kaart te brengen? En met tezamen bedoel ik dat er via NKC een enquête gaat naar alle leden. Voor een goede analyse zullen wij toch in beeld moeten krijgen over welke campers het gaat en dan met VIN. Is er spraken van import, wat is er bekend van onderhoudshistorie etc. Wat is exact het probleem: koppelingsplaat of robot? Van het RDW hebben wij een overzicht nodig van alle campers op basis basis van Fiat, Peugeot en Citroen etc. Het zal al met al een stevige uitdaging zijn, maar ik denk dat wij het aan onze mede-camperaars en aan ons zelf verplicht zijn om dit gezamenlijk op te lossen.

 

Van de NKC hoef je niets te verwachten. Die club treedt niet op als belangenbehartiger, maar wil slechts de organisatie laten bestaan.

Link naar reactie
Share on other sites

Hoewel ik al een tijdje de klachten over de Fiat koppelingen volg, was ik nog niet zo ver mijn misère op papier te zetten. Het is nl. een voorzetting en herhaling van al dat gedonder met de “plastic soep” die Fiat aanziet voor deugdelijke koppelingsplaten.

We waren niet bekend met de problemen van de koppelingsplaten toen we in januari 2018 in Spanje voor de eerste keer pech kregen. De platen werden vervangen en we vertrouwden de Spaanse garage. Hadden we maar eerder het forum gecheckt, want in januari 2020 weer pech in de buurt van dezelfde garage. Weer een week zonder camper maar met de reparatie zouden we Nederland kunnen halen. Niet lang daarna stonden we voor onze eigen garage stil en wilde de bus geen meter meer vooruit. Toch eens googelen wat er nu wel schort aan deze Fiat Ducato en zo kwamen we bij het NKC forum terecht. We lazen daar dat Carservice Wessels ons uit de problemen kon helpen. Een TOP garage, eindelijk de goede platen en een nieuwe robot (en een vette rekening) maar dankzij Wessels loopt ons huisje op wielen al weer een jaar als een zonnetje. We denken dat er meer Fiat-pech-camperaars die deze problemen niet melden omdat ze bij verkoop niet de waarde voor hun bus krijgen die ze verwachten. We hadden ook liever de Mercedes gehad die we hiervoor probleemloos reden, maar die nu al weer 6 jaar in het bezit is van onze dochter. Maar dankzij Wessels hebben we het vertrouwen in onze Fiat camper weer terug. Helaas niet het Fiatbedrijf en de NKC. Ik heb dan ook mijn lidmaatschap m.i.v. 2022 opgezegd.

groet,
Coen

Rollinghome

 

Link naar reactie
Share on other sites

16 uren geleden, Rollinghome zei:

We lazen daar dat Allround Carservice Wessels in Papenhoven ons uit de problemen kon helpen. Een TOP garage, eindelijk de goede platen en een nieuwe robot (en een vette rekening) maar dankzij Wessels loopt ons huisje op wielen al weer een jaar als een zonnetje. Maar dankzij Wessels hebben we het vertrouwen in onze Fiat camper weer terug.

 


Ja, geweldig dit bedrijf van Bert Wessels. Gisteren ook weer door hem prima geholpen toen een marter onder de kap had gezeten en Bert direct wist te zeggen wat de oorzaak en de oplossing was. En dat allemaal gewoon als gratis service voor een klant. Perfect !!!

Link naar reactie
Share on other sites

Is bekend hoe een probleem met de koppelingsplaat effect kan hebben op de robot?

De koppelingsplaat zich zoals bekend in de versnellingsbak en de robot is als extra unit bovenop de versnellingsbak geplaatst.

Of is het zo dat de robot slecht schakelt en daarmee de koppelingsplaat indirect heeft beschadigd?

Link naar reactie
Share on other sites

2 uren geleden, KnausSilverMEG zei:

Is bekend hoe een probleem met de koppelingsplaat effect kan hebben op de robot?

De koppelingsplaat zich zoals bekend in de versnellingsbak en de robot is als extra unit bovenop de versnellingsbak geplaatst.

Of is het zo dat de robot slecht schakelt en daarmee de koppelingsplaat indirect heeft beschadigd?

Goede vraag KnausSilverMEG die ook mij bezig houdt. Ik heb nog geen onderbouwende data gezien of de kapotte kunststof onderdelen de oorzaak is of gevolgschade. 

Link naar reactie
Share on other sites

Ik heb met grote belangstelling dit onderwerp de afgelopen dagen gelezen. Niet dat ik zelf dit probleem heb ervaren, maar wat niet is kan nog komen (ik heb een Ducato 180 PK uit 2017 met de ComfortMatic, dus ik houd mijn hart vast). Zie ik het goed dan zijn zijn jullie nu twee jaar bezig en geen stap verder gekomen. Waarom zoeken we niet de publiciteit? Kassa lijkt mij een goed idee zoals eerder al door iemand voorgesteld. Dat breng het balletje wel aan het rollen. Ik heb geturfd dat alleen al in dit forum er 35-40 slachtoffers direct of indirect zijn te betreuren. Ik breng in herinnering dat dat proces zich ook zo voltrok bij de woekerpolissen (Radar), woekerkredieten (Kassa), Ford Tci motoren (ook Kassa meen ik), cv ketels (Kassa).

Link naar reactie
Share on other sites

Nog geen 27000 km gereden met mijn Fiat Ducato 2017 automaat, kwam ook bij mijn camper de melding "Versnellingsbak niet toegankelijk, raadpleeg de dealer. " 

Dat heb ik gedaan maar de Fiat dealer wijst elke bekendheid met dit probleem van de hand. Ook heb ik gebeld met de Fiat fabriek, ook daar wilde ze er niets over zeggen. De volgende dag leek het of de camper weer okay was. Maar omdat ik het niet vertrouwde nam ik contact op met een vertrouwd camper-en caravanbedrijf Coppelmans te Nuenen.  Die wist de oorzaak haarfijn uit te leggen. De Fiat koppelingsplaten zijn niet bestand tegen het zware werk onder alle omstandigheden. De kunsstof veerhouders breken af en gaan ergens tussen de platen zweven waardoor er geen grip meer bestaat. Demontage leverde het bewijs.  Daarnaast wist hij te melden, dat er door Sachs platen worden gemaakt die dit probleem niet hebben omdat die geheel van metaal zijn. Die worden maandag gemonteerd waarmee het probleem is opgelost. Word vervolgd! 

 

Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Antwoord op dit onderwerp

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...